Өнөөдөр :2021-05-10

9 хүүхэдтэй марокка эр ҮРГҮЙ гэдгээ 35 жилийн дараа мэджээ

Марокка улсын цахимд мэдээлснээр Сиди-Слиман гэдэг жижигхэн хотын есөн хүүхэдтэй өнөр өтгөн өрхийн тэргүүн ү.р т.о.г.т.оох чадваргүй гэдгээ 35 жилийн дараа мэдэж амьдрал нь хөмрөх шиг болжээ. Нэрийг нь нууцалж байгаа азгүй эр өдгөө 50 гарсан настай гэнэ. Түүний ууган хүүхэд нь 35 настай, өөрөө ч аль хэдийн өвөө болсон байжээ. Бүх зүйл тэрээр н.а.с ахисан тул эмнэлгийн шинжилгээнд орох шийдвэр гаргаснаас эхэлжээ.

Элэг зүрх гэх э.р.х.т.н.ийх нь шинжилгээ муу гарна хэмээн хүлээж байтал огт өөр буюу б.э.л.г.и.й.н болон шээ.с боловсруулах э.р.х.т.н.и.й.х шинжилгээ эргэлзээтэй гарчээ. Нарийвчилсан шинжилгээний явцад тухайн эр үр.гүй буюу ү.р то.г.т.о.о.х чадваргүй байсан нь тогтоогджээ. ДНК-ийн шинжилгээгээр хүүхдүүд нь өөр хүнийх гэдэг нь мөн батлагдсан байна. Өдгөө тэрээр эхнэрээсээ с.а.л.а.х өрг.өдөл гаргасан агаад лалын шажинт орны хувьд э.х.н.э.р.т нь эр нөхрөө а.раар та.в.ь.с.а.н хэмээн эрүүгийн х.э.р.эг үүсгээд байна.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!